FAQ

Poradenství při používáni, servis:

kapcsolat@milianbaby.hu

+36-30-793-3747

Nákup, záruka

Záruční servis je podmíněn existencí pokladního dokladu/faktury vystavené v době nákupu, resp. vhodně vyplněného záručního listu. V průběhu let se však tyto dokumenty mohou ztratit. V takovém případě kontaktujte náš zákaznický servis.

kapcsolat@milianbaby.hu 

+36-30-793-3747

Uvedení do provozu

Čtyři půlkruhové otvory na zadní straně řídící jednotky jsou navrženy tak, aby se dal kryt centrální jednotky snadno odklopit. Po odstranění krytu bude viditelný prostor pro baterie.

Monitor dechu Milian nelze používat s dobíjecí baterií. Pro bezpečný provoz je nutná odolná ,vysoce kvalitní alkalická tužková baterie AA. Doporučujeme vyhnout se používání levnějších baterií nejistého původu a uhlíkovo-zinkových baterií!

Je to zkratka pro „Level 3“ v angličtině. Jedná se o přednastavenou hraniční úroveň, kterou musí pohyb dítěte dosáhnout. Pokud je pohyb dítěte nepřetržitě pod prahovou hodnotou po dobu 15 sekund, zařízení nejprve vydá tři krátká pípnutí a poté signalizuje nepřetržitý alarm. Pokud během tří krátkých pípnutí pohyb dítěte opět dosáhne a překročí nastavenou hranici, zařízení zastaví alarm a pokračuje v monitorování bez zvuku. K vypnutí nepřetržitého alarmu, který lze vypnout dvojím stisknutím tlačítka, je nutný zásah rodiče.

Ano. Snímací desky můžete umístit pod všechny matrace do dětských postýlek, které jsou dostupné v obchodech s dětskými potřebami. Při ležení na boku a dokud hmotnost dítěte nedosáhne 3500 gramů doporučujeme používat snímací podložky na matraci ve stejném směru, v jakém leží dítě. Snímací desku přikryjte měkkou, pohodlnou přikrývkou a šňůru bezpečně ukryjte před dítětem.

Bílá fólie chrání snímací desku před prachem a vlhkostí. Pokud se odstraní, nelze zaručit spolehlivý provoz. Pokud jste již fólii odřízli nebo odstranili, kontaktujte naše servisní oddělení. 

Používání

Nejčastější příčiny:

– Dítě se vzdálilo od snímací desky (např. přelezlo na spodní nebo vrchní část postýlky). V tomto případě se doporučuje použít jeden nebo dva další snímací desky v závislosti na velikosti postýlky.

– Dítě ještě nedosáhlo 3500 váhu gramů. V tomto případě použijte snímací desku na matraci ve stejném směru, jako leží dítě. Snímací desku přikryjte měkkou, pohodlnou přikrývkou, šňůru bezpečně ukryjte před dítětem. Když dítě dosáhne hmotnosti 3500 gramů, lze použít snímací desku tak, že ji umístíte na mříže postele pod matraci ve stejném směru jako jsou mříže postele. V takových případech doporučuje se použít 2 nebo 3 snímací desky, aby monitor dechu dokázal snímat povrch celé postýlky. 

– Při bočním ležení snímací desku vždy používejte na matraci, bez ohledu na hmotnost dítěte, jak je popsáno v předchozí části. 

– Monitor dechu Milian Pro byl přepnut do režimu dvojčat (po zapnutí vypíše: TWINS). V režimu dvojčat, pokud se používá jedna snímací deska, zařízení bude vyhledávat snímací desku pro druhou postýlku, a proto vždy krátce po zapnutí spustí alarm. 

Vypnutí režimu dvojčat: 

1. Zapněte monitor dechu.

2. Když se zařízení přepne do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí vodorovná čára pohybující se nahoru a dolů. Potom můžete tlačítko uvolnit. 

3. Zařízení vstoupí do menu vypsáním „SET“ a poté se zobrazí písmeno „D“ (Displej). 

4. Krátce mačkejte tlačítko, dokud nedosáhnete písmena „T“ (Twins-Dvojčata), potom stiskněte a déle podržte tlačítko se zařízení automaticky přepne do režimu jednoho dítěte a vypíše: TWINS OFF. 

5. Poté, co se menu nastaví na „T“, krátkým stisknutím tlačítka přejděte na písmeno „E“ (Exit-Ukončit). Po dlouhém stisknutí tlačítka se zařízení restartuje a může se používat v režimu jednoho dítěte.

Pokud problém i nadále přetrvává, kontaktujte naše servisní oddělení. Rádi vám odpovíme na všechny vaše dotazy. A v případě potřeby záručního nebo pozáručního servisu vám nabídneme nejlepší a nejrychlejší řešení.

Monitor dechu Milian je velmi citlivé zařízení, které může být ovlivněno i nejmenšími pohyby. Mezi nejčastější důvody mohou patřit: 

– Po vyjmutí dítěte se některé matrace mohou vrátit do původního tvaru, což může znamenat mírný pohyb matrace na krátkou dobu. Když dítě leží v postýlce, tento jev se samozřejmě nevyskytuje, takže nemá žádný vliv na spolehlivé fungování monitoru dechu.  

– Výměna plenek na přebalovacím pultu kombinované postýlky

– Dětská postýlka dotýkající se postele rodičů

– Parkety, které se při sešlápnutí pohybují

– Otáčející se hračka na posteli

– Klimatizace, ventilátor

– Pokoj v blízkosti rušné cesty

Pokud jste přesvědčeni, že jste postýlku a její okolí vyčistili od všech rušivých vlivů, ale problém přetrvává, kontaktujte naše servisní oddělení. Rádi vám odpovíme na všechny vaše dotazy. A v případě potřeby záručního nebo pozáručního servisu vám nabídneme nejlepší a nejrychlejší řešení.

Vyměňte baterie. Pro bezpečný provoz je nutná odolná ,vysoce kvalitní alkalická tužková baterie AA. Používání nabíjetelných baterií je zakázáno a doporučuje se vyhnout se používání levnějších baterií nejistého původu a uhlíkovo-zinkových baterií!

Vyměňte baterie. Pro bezpečný provoz je nutná odolná ,vysoce kvalitní alkalická tužková baterie AA. Používání nabíjetelných baterií je zakázáno a doporučuje se vyhnout se používání levnějších baterií nejistého původu a uhlíkovo-zinkových baterií!

Ne. Pro bezpečné sledování dvojčat jsou nezbytně nutné dvě samostatné postýlky. Postýlky by měly být od sebe vzdáleny alespoň půl metru a nesmí se dotýkat postele rodičů. Pro monitorování dvojčat jsou vhodné pouze monitory dechu „Milian Pro“ a „Milian Pro Bluetooth“ v režimu dvojčat, jak je popsáno v návodu k použití.